PEL MEDI AMBIENT

El Centre Comercial Splau està decididament involucrat en la protecció del medi ambient i en aquest sentit, es compromet a desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte pel medi ambient seguint les següents premisses:

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL

-Assegurar el compliment de la legislació ambiental vigent, així com els requisits voluntaris que se subscriguin fent-los formar part de la seva política corporativa.
-Promoure l'estalvi i l'eficiència del consum energètic, així com la producció d'energies renovables als edificis gestionats.
-Controlar i minimitzar el consum d'aigua així com promoure el seu estalvi.
-Controlar i minimitzar la generació de residus, aplicant mesures per a una major segregació d'aquests i donant prioritat al reciclatge i la reutilització.
-Assignar els mitjans i les responsabilitats necessàries per garantir la millora contínua del sistema, fomentant la cerca i desenvolupament de nous processos que tendeixin a minimitzar i prevenir els impactes ambientals de les nostres activitats.
-Formar, entrenar, fomentar i sensibilitzar en tots els àmbits al personal de la companyia per assegurar que l'objectiu bàsic de prevenció de la contaminació i protecció del medi ambient és entès i assumit per les persones de la nostra organització.
-Involucrar també als nostres proveïdors i empreses subcontractades en el nostre sistema de gestió ambiental quan estiguin treballant en les nostres instal·lacions.
-Desenvolupar projectes que puguin implicar als usuaris de les nostres instal·lacions en el respecte pel medi ambient.

SABIES QUÈ...?

Alguns dels gestos quotidians que realitza l'Splau per contribuir a un món més sostenible es materialitzen en les següents instal·lacions i serveis per a clients, equips de gestió i establiments del Centre Comercial:


-El Sistema Controlli d'apagat/encès automàtic de la il·luminació per aprofitar al màxim la llum natural.
-Panells solars fotovoltaics sobre les cobertes del centre comercial que generen energia suficient per proveir a més de cent llars durant tot un any.
-Plaques solars tèrmiques que generen aigua calenta sanitària (ACS) per a les tendes.
-Fluxors de servei eficient en els lavabos.
-Un sistema de recollida selectiva de residus d'envasos lleugers i paper-cartró per a totes les tendes.
-Un sistema intern de recollida selectiva de tòners, absorbents, envasos metàl·lics i pintures i vernissos.
-50% de les papereres amb sistema de recollida selectiva per als residus de visitants.
-Un Punt Verd de recollida de piles, bombetes, fluorescents, petits electrodomèstics, càmeres i mòbils utilitzats per al seu posterior tractament especialitzat (situat en planta -2).

Splau està en una constant cerca de formes innovadores de promoure la cura del medi ambient. Si tens algun suggeriment no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres: aquí.